biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » Ogłoszenia i inne informacje

Ogłoszenia i inne informacje

Zestawienie ogłoszeń i informacji

 

Data  Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu  Sygnatura
  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ  
 29.01.2020  Decyzja w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13 położona w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno  UG. OŚR.6236.1.2019
 19.03.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Miasto Gniezno na wniosek Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą użytkowania istniejącej hali magazynowo-produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej w Gnieźnie  WOŚ.6220.7.2020
 23.03.2020  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 80 w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno - Strzyżewo Smykowe B  OŚR.6220.2.2020
 23.03.2020  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedfsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 80 w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno - Strzyżewo Smykowe A  OŚR.6220.3.2020
 23.03.2020 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej  Zarząd Województwa Wielkopolskiego
 03.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna 2MW Kędzierzyn/gm. Niechanowo  Wójt Gminy Nechanowo
 03.04.2020 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne (...) w m. Wymysłowo/gm. Trzemeszno  RGNK.6220.25.2019
Burmistrz Trzemeszna
 3.04.2020  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu domów jednorodzinnych w miejscowości Lubochnia, Gmina Gniezno, działki nr 113/34; 113/35; 113/36 i 113/38  OŚR. 6220.1.2020
 21.04.2020 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej 131 w Gnieźnie, woj. wielkopolskie na działkach o nr ewid. 6/5 i 6/8 obręb 0001 arkusz 168.  WOŚ.6227.7.2020Prezydent Miasta Gniezna
 06.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania  OŚR.6236.1.2020
 14.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna do 12MW Obora/Gm. Gniezno  OŚR.6220.4.2020
 26.05.2020 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej  Zarząd Województwa Wielkopolskiego
 26.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna 17MW Szczytniki Duchowne/Gm. Gniezno  OŚR.6220.5.2020
 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej 131 w Gnieźnie, woj. wielkopolskie na działkach o nr ewid. 6/5 i 6/8 obręb 0001 arkusz 168 WOŚ.6227.7.2020Prezydent Miasta Gniezna
 2.06.2020  Decyzja w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111/1 położóna w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno  OŚR.6236.1.2020
 22.06.2020  Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej 2MW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo  UG.6220.2.2020
Wójt Gminy Niechanowo
 24.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno  OŚR.6220.5.2020
 30.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW w m. Lulkowo gm. Gniezno  OŚR.6220.6.2019
 30.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW w m. Lulkowo gm. Gniezno  OŚR.6220.7.2019
 13.07.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.4.2020
 13.07.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.7.2020
 27.07.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne..." w miejscowości Wymysłowo Zawiadomienie o wydanej decyzji RGNK.6220.25.2019 
 04.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej 2MW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.2.2020
Wójt Gminy Niechanowo
05.08.2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno

OŚR.6220.5.2020

05.08.2020

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno OŚR.6220.7.2020
 07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno w sprawie miejsc przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji  

12.08.2020

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno

 OŚR.6220.4.2020

20.08.2020

13.10.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 8MW w m. Osiniec

Obwieszczenie - przedłużenie terminu

 OŚR.6220.10.2020

04.08.2020

 

 01.09.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

 WOŚ.6220.19.2020

 04.09.2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno

 OŚR.6220.7.2020
 04.09.2020 Obwieszczenie - decyzja o o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.7.2020
 16.09.2020 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania dz. nr 7 obręb Jankowo Dolne  OŚR.6236.2.2020
17.09.2020 Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

 WOŚ.6220.19.2020

Prezydent Miasta Gniezna

 18.09.2020  Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.4.2020

 22.09.2020

13.10.2020

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w m. Wełnica gm. Gniezno

Obwieszczenie - przedłużenie terminu

 OŚR.6220.9.2020
 25.09.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo  OŚR.6220.11.2020
 29.09.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.4.2020
 02.10.2020 Obwieszczenie dot. postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   OŚR.6220.4.2020
 06.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1.  OŚR.6220.12.2020
 07.10.2020 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa budynku obory przeznaczonego na 248 szt. bydła w m. Wola Skorzęcka  OŚR. 6220.6.2020
22.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

WOŚ.6220.19.2020
Prezydent Miasta Gniezno

27.10.2020 Obwieszczenie Zarządu Województwa Wilekopolskiego - Program Ochrony Środowiska do 2030 r. Zarząd Wojrewództwa Wielkopolskiego
 28.10.2020 Obwieszczenie w sprawie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5  OŚR.6220.4.2020
 30.10.2020 Obwieszczenie dot. postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo  OŚR.6220.11.2020
 30.10.2020 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 49."  OŚR.6220.8.2020
 04.11.2020 Obwieszczenie w sprawie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1.  OŚR.6220.12.2020
 10.11.2020 Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 13.11.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno  OŚR.6220.13.2020
 25.11.2020 Obwieszczenie dot. postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo  OŚR.6220.11.2020
 27.11.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 8MW w m. Osiniec  OŚR.6220.10.2020
 27.11.2020 Decyzja  o ustaleniu obowiązku usunięcia odpadów wobec Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Żydowo Spółka z o. o.. z siedzibą w Żydowie  OŚR.6236.1.2019
 30.11.2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji - budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1.

 OŚR.6220.12.2020
 30.11.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w m. Wełnica gm. Gniezno  OŚR.6220.9.2020
03.12.2020 Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 180KW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo

UG.6220.8.2020

Wójt Gminy NIechanowo

03.12.2020

Postanowienie o podjęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia

 OŚR.6220.4.2020
 07.12.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16KW w m. Rudki gm. Tremeszno

 FGNK.6220.23.2020

Burmistrz Trzemeszna

18.12.2020

Ogłoszenie o wydaniu dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 OŚR.6220.11.2020
 29.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77  OŚR.6220.9.2020
31.12.2020

Obwieszczenie dot. postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW w m. Osiniec

OŚR.6220.10.2020
05.01.2021 Obwieszczenie - przekazanie odwołania stron do SKO OŚR.6220.11.2020
08.01.2021

Obwieszczenie dot. postępowania - rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

OŚR.6220.13.2020
13.01.2021 Obwieszczenie - dot.budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieleszyn

Wójt Gminy Mieleszyn
RL.6220.7.2020

13.01.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/4 położona w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

OŚR.6236.1.2021
13.01.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5 OŚR.6220.4.2020
20.01.2021 Obwieszczenie o wydanym w dniu 19 stycznia 2021 r. Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 OŚR.6220.7.2019
 21.01.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno OŚR.6220.13.2020
20.01.2021 Obwieszczenie o wydanym w dniu 19 stycznia 2021 r. Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2 OŚR.6220.6.2019
26.01.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19  OŚR.6220.1.2021
28.01.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła z 66,30 DJP do 91,20 DJP (wzrost na poziomie 24,90 DJP) w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 157/2 OŚR.6220.2.2021
28.01.2021  Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26  OŚR.6220.10.2020
08.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn  RL.6220.7.2020
12.02.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26  OŚR.6220.10.2020
16.02.2021 Obwieszczenie o wydanym dnia 15 lutego 2021 r. postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2  OŚR.6220.6.2019
16.02.2021 Obwieszczenie o wydanym dnia 15 lutego 2021 r. postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1  OŚR.6220.7.2019
 17.02.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

 OŚR.6220.13.2020
 18.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3  OŚR.6220.3.2021
 18.02.2021 Decyzja w sprawie  ustalenia obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/4 położona w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno  OŚR.6236.1.2021
23.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn  RL.6220.7.2020
 01.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5  OŚR.6220.4.2020
08.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn RL.6220.7.2020
09.03.2021 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16KW w m. Rudki gm. Tremeszno  FGNK.6220.23.2020
 Burmistrz Trzemeszna
11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła z 66,30 DJP do 91,20 DJP (wzrost na poziomie 24,90 DJP) w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 157/2  OŚR.6220.2.2021
11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5  OŚR.6220.4.2020
 11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19  OŚR.6220.1.2021
 16.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7
 OŚR.6220.6.2021
 16.03.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26
OŚR.6220.10.2021
 30.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3  OŚR.6220.3.2021
 30.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4.  OŚR.6220.5.2021
 02.04.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19

Obwieszczenie -  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19

 OŚR.6220.1.2021
 07.04.2021

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo (1)

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo (2)

 SKO.OŚ.405.11.2021

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu