baner

Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy w okresie epidemii

Zarządzenie Nr 73/2020

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Gniezno w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem Sars-Cov2 powodującym chorobę COVID-19

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem Sars-Cov-2 powodującym chorobę COVID-19 od dnia 26 października 2020 r. wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Gniezno. Sprawy interesantów będą załatwiane przez urzędników korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie, e-puap lup poprzez fax. W sprawach nagłych i bardzo pilnych kontakt z urzędem jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Maria Suplicka

Wójt Gminy Gniezno

 

 

Wnioski  do Urzędu można:

  1. Wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
  2. Złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP
  3. Wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się  przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.


Dane kontaktowe Urzędu Gminy Gniezno:
e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Fax: 61 424 57 51


Telefony

Biuro Obsługi Klienta: 513 032 137

Sekretariat Wójta: 61 424 57 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 61 424 57 67, 61 424 57 70

Gminne Centrum Usług Wspólnych: 61 424 57 69

Ewidencja ludności, dowody osobiste i działalność gospodarcza: 61 424 57 60

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 61 424 57 64 (podatki), 61 424 57 62 (odpady komunalne)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 61 424 57 66

Zamówienia publiczne: 61 424 57 53

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 61 424 57 56

Referat Gospodarki i Rozwoju: 61 424 57 57

Utrzymanie dróg gminnych: 798 904 468

Księgowość: 61 424 57 61

Sekretarz Gminy: 61 424 57 65

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła