baner

Kluby Radnych

Zgodnie z rozdziałem 7 Statutu Gminy Gniezno w dniu 30 stycznia 2019 roku został zawiązany klub radnych pod nazwą Klub Radnych Niezależnych, w składzie:

1. Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Przewodnicząca Klubu

2. Maria Brykczyńska

3. Kamila Butrymowicz

4. Agata Górna

5. Marian Kaźmierczak

6. Wioletta Nawrocka

7. Mariusz Nawrocki

8. Iwona Pajkert

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła