baner

Prezydium Rady

Mariusz Nawrocki

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

 

Wioletta Nawrocka 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno

 

Kamila Butrymowicz

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła