Aktualności

 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 •  
 • Miniatura zdjęcia news

  25.02.2021

  Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

  Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  23.02.2021

  Spotkanie informacyjno – doradcze

  ROPS w Poznaniu zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2021

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  23.02.2021

  Przerwa w dostawach wody w związku z pracami konserwacyjnymi w Stacji Uzdatniania Wody w Modliszewku

  Komunikat dla mieszkańców Krzyszczewa, Modliszewa, Modliszewka i Napoleonowa

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news

  18.02.2021

  XXXIV Sesja Rady Gminy Gniezno

  Sesja odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 13.00.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  18.02.2021

  Świadczenia 500+ na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

  Od 1 lutego można składać wnioski elektroniczne o wypłatę świadczenia wychowawczego na kolejny okres

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Miniatura zdjęcia news
 • Aktualne programy

  Akademia Kompetencji Cyfrowych
  Zdalna Szkoła +
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Senior +
  grant_gops
  fundusze2014-2018
  Inwestowanie w kształcenie
  Maluch +
  Liderzy Konsultacji Społecznych
  Zdalna Szkoła
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Akademia Kompetencji Cyfrowych
  grant_gops
  Zdalna Szkoła +
  Senior +
  Inwestowanie w kształcenie
  Maluch +
  Liderzy Konsultacji Społecznych
  Zdalna Szkoła