biuletyn
Jesteś tutaj:    » » FS_2016

FS_2016

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

 Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) oraz uchwały nr VI/27/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, poniżej prezentujemy informację o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2016 rok dla poszczególnych sołectw:

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm)

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1.

Braciszewo

130

9 565,21 zł

2.

Dalki

398

17 333,31 zł

3.

Dębówiec

200

11 594,19 zł

4.

Ganina

142

9 913,03 zł

5.

Goślinowo

610

23 478,23 zł

6.

Jankowo Dolne

878

28 985,47 zł

7.

Kalina

246

12 927,52 zł

8.

Krzyszczewo

84

8 231,87 zł

9.

Lubochnia

273

13 710,13 zł

10.

Lulkowo

259

13 304,33 zł

11.

Łabiszynek

588

22 840,55 zł

12.

Mączniki

119

9 246,37 zł

13.

Mnichowo

722

26 724,61 zł

14.

Modliszewko

456

19 014,47 zł

15.

Modliszewo

332

15 420,27 zł

16.

Napoleonowo

79

8 086,95 zł

17.

Obora

346

15 826,07 zł

18.

Obórka

74

7 942,02 zł

19.

Osiniec

829

28 985,47 zł

20.

Piekary

441

18 579,69 zł

21.

Pyszczyn

174

10 840,57 zł

22.

Pyszczynek

190

11 304,33 zł

23.

Skiereszewo

304

14 608,68 zł

24.

Strzyżewo Kościelne

217

12 086,94 zł

25.

Strzyżewo Paczkowe

255

13 188,39 zł

26.

Strzyżewo Smykowe

168

10 666,65 zł

27.

Szczytniki Duchowne

568

22 260,84 zł

28.

Wełnica

606

23 362,29 zł

29.

Wierzbiczany

240

12 753,61 zł

30.

Wola Skorzęcka

317

14 985,49 zł

31.

Zdziechowa

798

28 927,50 zł

Łącznie

31

11 043

496 695,05 zł

Przypominamy, że aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego w 2016 roku musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek musi zawierać:

- wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa (zaznaczyć czy będzie dokonywany zakup, usługa bądź umowa zlecenie, w przypadku umowy zlecenie należy podać, kto będzie wykonywał zadanie - osoba pracująca posiadające wynagrodzenie wyższe niż minimalne czy bezrobotna),

- kwotę każdego wyszczególnionego przedsięwzięcia (np. zakup przystanku autobusowego - 3.000,00 zł wartość kosztorysowa; budowa chodnika 10m2 - 8.000,00 zł wartość kosztorysowa), łącznie nie można przekroczyć kwoty funduszu sołeckiego na dane sołectwo,

- uzasadnienie.

Środki z funduszu mogą być przeznaczona na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.  Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).

Uchwalony wniosek sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do 30 września 2015 roku. Celem uwzględnienia do w projekcie budżetu na 2016 rok.

Sołectwo w terminie do 31 października 2016 roku może złożyć do Wójta Gminy wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Poniżej publikujemy niezbędne dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2016:

- Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa

- Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa

- Lista obecności na Zebraniu Wiejskim Sołectwa

- Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na roku budżetowy

- Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć / ich zakresu przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym .