biuletyn

Rok 2024

Interpelacje i zapytania Radnych w 2024 roku

Nr rejestru

Autor i zakres przedmiotowy

Data

 298 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie pilnego wykonania doraźnych prac naprawczych dróg na os. Porzeczkowym w Piekarach 03.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  17.01.2024
 299 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie przekazania informacji jak wyglądał montaż finansowo-rzeczowy utwardzenia drogi na os. Lazurowym w Piekarach z wykorzystaniem destruktu  03.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  17.01.2024
 300 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie usunięcia występującego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, wynikającego z ciągłego zalewania wodą skrzynek elektrycznych na os. Lazurowym w Piekarach 09.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  
 301 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie wykonania umowy dot. napisania książki o historii pałacu w Zdziechowie 09.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  19.01.2024
 302 Radna K.Butrymowicz w sprawie wykorzystania agragatu prądotwórczego zakupionego w 2020 r.  15.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 29.01.2024
 303 Radna K.Butrymowicz w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze prowadzącej od m. Pyszczyn w kierunku Gniezna przy firmie Toshiba 15.01.2024

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno - przekazanie do zarządcy (Miasto Gniezno)

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno - przekazanie do zarządcy (Powiatowy Zarząd Dróg)

 22.01.2024
 304 Radna M.Brykczyńska w sprawie zmiany organizacji ruchu poprzez umieszczenie progów zwalniajacych na drodze gminnej w Lubochni łączącej gm. Gniezno i gm. Trzemeszno 15.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  23.01.2024
 305 Radna M.Brykczyńska w sprawie uzupełnienia oświetlenia drogowego na os. Sosnowym w Lubochni  17.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  31.01.2024
 306 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie udziału Pani Wójt i/lub osoby wyznaczonej w spotkaniu z mieszkańcami  os. Porzeczkowego w Piekarach w temacie podjęcia wspólnych działań mających na celu poprawę stanu dróg osiedlowych  19.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  19.01.2024
 307 Radna I.Pajkert w sprawie podjęcia prac naprawczych przez solidne utwardzenie drogi nr 287038P na odcinku ok. 750 m 22.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 05.02.2024
 308 Radna I.Pajkert w sprawie dofinansowania zajęć muzycznych w Gminnym Klubie "Aktywny Senior" w Mnichowie  22.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  05.02.2024
 309 Radna I.Pajkert w sprawie podjęcia prac naprawczych drogi na os. Miodowym w Mnichowie  22.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  05.02.2024
 310 Radna K.Butrymowicz w sprawie wykazu istniejących projektów dróg, oświetlenia i chodników na dzień 31.01.2024  31.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  14.02.2024
 311 Radna K. Butrymowicz w sprawie wykazu osiedli z podziałem na sołectwa 31.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.02.2024
 312 Radna K.Butrymowicz w sprawie uzupełnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu umów 31.01.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  14.02.2024
 313 Radna W.Nawrocka w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę drogi osiedlowej w m. Goślinowo dz. 219/72 01.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  14.02.2024
 314 Radna W.Nawrocka w sprawie awarii oświetlenia na os. Piotrowskim i przy posesjach nr 23 i 26 w Goślinowie 01.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  07.02.2024
 315 Radna M.Brykczyńska w sprawie wykonania niezbędnych robót umożliwiających dojazd do posesji znajdujących się na os. Skandynawskim w Wierzbiczanach  02.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  16.02.2024
 316 Radna A.Górna w sprawie nieodpłatnego przekazania drogi nr 107/6 w m. Osiniec 07.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  20.02.2024
 317 Radna K.Butrymowicz w sprawie bezpłatnej możliwości umieszczania materiałów wyborczych w tablicach ogłoszeniowych i na przystankach autobusowych należących do Gminy Gniezno oraz bezpłątnego udostępnienia sal wiejskich do przeprowadzenia spotkań wyborczych 12.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.02.2024
 318 Radna A.Górna w sprawie równania dróg gruntowych i naprawy dróg asfaltowych w m. Osiniec 12.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.02.2024
 319 Radna A.Górna w sprawie naprawy drogi na os. Kameliowym w m. Osiniec  12.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.02.2024
 320 Radna I.Pajkert w sprawie podjęcia prac naprawczych drogi przez solidne utwardzenie drogi na os. Bursztyowym w Mnichowie  13.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  27.02.2024
 321 Radna W.Nawrocka w sprawie znaku informacyjnego dojazdu do świetlicy wiejskiej w Goślinowie  22.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  07.03.2024
 322 Radna W.Nawrocka w sprawie przebudowy drogi powiatowej 2213P w Goślinowie - przebudowa chodnika   22.02.2024 
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno   07.03.2024
 323 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie wskazania obowiązujących standardów odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na poszczególnych drogach  Gminy Gniezno 26.02.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.03.2024
 324 Radny M.Kaźmierczak w sprawie zamontowania tabliczek numerowych wskazujących dojazd do posesji na os. Wczasowym w Jankowie Dolnym  01.03.2024
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  15.03.2024