biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » Ogłoszenia i inne informacje

Ogłoszenia i inne informacje

Zestawienie ogłoszeń i informacji

Data  Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu  Sygnatura
  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ Z LAT 2010-2021  
17.01.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działka nr 27/2

OŚR.6220.16.2021
21.01.2022 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60   OŚR.6220.9.2021
25.01.2022 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, Gmina Gniezno – poszerzenie jezdni na działkach ewid. nr 321/2, 185, 273/1, 543/84, 543/80, 543/78, 288 w miejscowości Jankowo Dolne oraz 1, 8, 9 w miejscowości Wierzbiczany OŚR.6220.18.2021
 27.01.2022

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1

 OŚR.6220.12.2021
 02.02.2022

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13

 OŚR.6220.19.2021
 15.02.2022 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 20 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na gospodarowaniu wodą w rolnictwie, polegającym na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach nr 5/1, 5/2, 18/2, 20, 21/2, 90 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na działkach nr 3, 4 obręb Obora, Gmina Gniezno OŚR.6220.20.2021
22.02.2022 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działka nr 27/2 OŚR.6220.16.2021
25.02.2022 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60 OŚR.6220.9.2021
25.02.2022

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, Gmina Gniezno – poszerzenie jezdni na działkach ewid. nr 321/2, 185, 273/1, 543/84, 543/80, 543/78, 288 w miejscowości Jankowo Dolne oraz 1, 8, 9 w miejscowości Wierzbiczany

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, Gmina Gniezno – poszerzenie jezdni na działkach ewid. nr 321/2, 185, 273/1, 543/84, 543/80, 543/78, 288 w miejscowości Jankowo Dolne oraz 1, 8, 9 w miejscowości Wierzbiczany

OŚR.6220.18.2021
 28.02.2022

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287039P – chodnik łącznie z poszerzeniem jezdni od ul. Ludwiczaka do Mnichówka w miejscowości Dalki, Gmina Gniezno na działkach ewid. nr 53, 55/11, 55/16, 56/14, 58, 45/33, 45/34, 42/1, 42/4, 63/1, 64/1

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287039P – chodnik łącznie z poszerzeniem jezdni od ul. Ludwiczaka do Mnichówka w miejscowości Dalki, Gmina Gniezno na działkach ewid. nr 53, 55/11, 55/16, 56/14, 58, 45/33, 45/34, 42/1, 42/4, 63/1, 64/1

 OŚR.6220.14.2021
 28.02.2022 Budowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali  w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/9 - ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚR. 6220.21.2021
11.03.2022 Obwieszczenie przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 20 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na gospodarowaniu wodą w rolnictwie, polegającym na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach nr 5/1, 5/2, 18/2, 20, 21/2, 90 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na działkach nr 3, 4 obręb Obora, Gmina Gniezno OŚR.6220.20.2021
16.03.2022 Obwieszczenie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne składającej się z ośmiu zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid. 142/1 w obrębie Wymysłowo”

RGNK.6220.18.2021
Burmistrz Trzemeszna

 18.03.2022 Postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz sześciu budynków gospodarczo-garażowych na działkach nr 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 4 OŚR.6220.1.2022
 25.03.2022

Przebudowa drogi gminnej nr 287039P – chodnik łącznie z poszerzeniem jezdni od ul. Ludwiczaka do Mnichówka w miejscowości Dalki, Gmina Gniezno na działkach ewid. nr 53, 55/11, 55/16, 56/14, 58, 45/33, 45/34, 42/1, 42/4, 63/1, 64/1 - ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚR.6220.14.2021
 01.04.2022 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 20 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na gospodarowaniu wodą w rolnictwie, polegającym na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach nr 5/1, 5/2, 18/2, 20, 21/2, 90 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na działkach nr 3, 4 obręb Obora, Gmina Gniezno  OŚR.6220.20.2021
29.04.2022
12.09.2023
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW dz. 34 obr. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.7.2021
Wójt Gminy Niechanowo

24.05.2022
05.06.2023
22.06.2023

Postępowanie w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 64/2, 65 i 70/6 położone w miejscowości Pyszczyn, Gmina Gniezno OŚR.6236.1.2022
31.05.2022 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne składającej się z ośmiu zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid. 142/1 w obrębie Wymysłowo" RGNK.6220.18.2021
Burmistrz Trzemeszna
09.06.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 287005P w miejscowości Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka, Gm. Gniezno

 OŚR.6220.2.2022

28.06.2022 Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Świątniki Wielkie II" o mocy do 12MW, gm. Mieleszyn

RL.6220.2.2022
Wójt Gminy Mieleszyn

06.07.2022

14.03.2023

Budowa hali produkcyjno-magazynowej, obręb Woźniki, gm. Łubowo

6220.DS.06.2022
Wójt Gminy Łubowo

07.07.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gniezno z dnia 8 lipca 2021 r. OŚR.6220.5.2021

Obwieszczenie SKO w Poznaniu zawiadamiające strony o wydaniu decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SKO.OŚ.405.243.2021

20.07.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działka nr 27/2.

OŚR. 6220.4.2022

21.07.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 75.

OŚR. 6220.5.2022

21.07.2022 Obwieszczenie o przedłużeniu termin na wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne – Wierzbiczany.

OŚR. 6220.3.2022

01.08.2022

Wójt Gminy Gniezno informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz sześciu budynków gospodarczo-garażowych na działkach nr 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5 i 43/6 w miejscowości Wierzbiczany, Gmina Gniezno".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz sześciu budynków gospodarczo-garażowych na działkach nr 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5 i 43/6 w miejscowości Wierzbiczany, Gmina Gniezno

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz sześciu budynków gospodarczo-garażowych na działkach nr 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5 i 43/6 w miejscowości Wierzbiczany, Gmina Gniezno

OŚR. 6220.1.2022

03.08.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul.WIERZBICZANY w Gnieźnie na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta.

WOŚ.6220.8.2022
Prezydent Miasta Gniezna

05.08.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 56.

OŚR. 6220.6.2022

12.09.2022

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul.Wierzbiczany w Gnieźnie na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta.

WOŚ.6220.8.2022
Prezydent Miasta Gniezna

15.09.2022

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 75

OŚR.6220.5.2022

21.09.2022

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji  - dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne – Wierzbiczany.

OŚR.6220.3.2022

23.09.2022

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu - budowa do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 56.

OŚR.6220.6.2022

30.09.2022
03.11.2022
08.12.2022
04.04.2023
05.05.2023
24.05.2023
15.06.2023
14.09.2023
31.10.2023 30.11.2023

Postępowanie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działka nr 27/2

OŚR.6220.4.2022

06.10.2022

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wydania decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne – Wierzbiczany.

OŚR.6220.3.2022

06.10.2022
31.10.2022
06.12.2022

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26.

OŚR.6220.8.2022

21.10.2022

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne – Wierzbiczany

Obwieszczenie - treść decyzji

OŚR.6220.3.2022

03.11.2022

Zawiadomienie - decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Park Mieleszyn, budowa 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 72 MW i całkowitej wysokości do 210 m na terenie gminy Mieleszyn, pow. gnieźnieński"

WOO-II.4210.9.2015.MB.19
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu

16.11.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gniezno z dnia 21 kwietnia 2021 r. sygn. OŚR.6220.4.2020 - zawiadomienie stron

Obwieszczenie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gniezno z dnia 21 kwietnia 2021 r. sygn. OŚR.6220.4.2020

SKO.OŚ.405.152.2021
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

17.11.2022

20.02.2023

28.03.2023

Przesunięcie koryta Małej Wełny w m. Myślęcin gm. Łubowo

6220.DS.09.2022
Wójt Gminy Łubowo

05.12.2022

Konsultacja społeczna lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

ZG.0152.28.2022
Nadleśnictwo Gniezno

15.12.2022
20.03.2023
05.04.2023
08.05.2023

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie parku maszynowego dla potrzeb produkcji urządzeń klimatyzacyjno – chłodniczych firmy Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 131 w Gnieźnie

WOŚ.6220.23.2022
Prezydent Miasta Gniezna

30.12.2022

Postanowienie o zawieszeniu postępowania - budowa do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 56.

OŚR.6220.6.2022

31.01.2023
17.04.2023
08.05.2023
31.05.2023

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w m. Braciszewo dz.19/9

OŚR.6220.1.2023

03.02.2023

Eksploatacja kopaliny ze złoża naturalnego „LULKOWO KM", zlokalizowanego na działce nr 203/4, obręb Lulkowo

OŚR.6220.9.2022

13.03.2023
16.06.2023
14.09.2023
15.11.2023
21.11.2023
29.12.2023

Przebudowa drogi gminnej nr 287029P w miejscowości Wierzbiczany i Lubochnia, Gmina Gniezno

OŚR.6220.2.2023

14.03.2023
16.06.2023
14.09.2023 18.12.2023 31.01.2024

Przebudowa drogi gminnej nr 287001 w miejscowości Pyszczyn, Gmina Gniezno

OŚR.6220.3.2023

17.04.2023
11.08.2023
19.09.2023

Budowa drogi gminnej os. Sosnowe w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno

OŚR.6220.4.2023
19.04.2023
08.05.2023
02.06.2023

Wykonanie wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 25/1

OŚR.6220.5.2023

25.04.2023
05.06.2023
30.11.2023 16.01.2024 16.02.2024

Budowa do 24 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora dz. 101/1, 101/5

OŚR.6220.6.2023

04.05.2023
30.05.2023

Postępowanie w sprawie obowiązku usunięcia odpadów (opon) z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 184/2 położona w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno.

OŚR.6236.1.2023

04.07.2023
19.10.2023
30.11.2023

Budowa drogi na ul. Spokojnej i os. Herbowym w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działki nr 57, 35/4, 299, 32/2, 37/10, 300, 312, 319, 31/10, 31/11

OŚR.6220.7.2023

28.08.2023 13.03.2024

Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Wymysłowo HC na nieruchomości nr 38 i 39 obręb Wymysłowo

RGNK.6220.7.2023
BurmistrzTrzemeszna

19.09.2023
12.10.2023
10.11.2023
08.12.2023

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 41 w miejscowości Ganina, Gmina Gniezno

OŚR.6220.8.2023

02.10.2023
14.11.2023 12.12.2023 18.01.2024

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko (obręb geodezyjny Jankowo Dolne), Gmina Gniezno, działki nr 14/19, 14/9, 11/79, 8/3, 11/73, 14/8, 11/74, 11/75, 11/76, 11/77

OŚR.6220.9.2023

3.11.2023
28.11.2023 28.12.2023 25.01.2024

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 56 OŚR.6220.6.2022

21.11.2023
30.11.2023
14.12.2023 08.01.2024 21.02.2024 18.03.2024

Budowa w obrębie Miasta Gniezna i obrębie Wełnicy Gmina Gniezno elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 10MW WOŚ.6220.12.2023
Prezydent Miasta Gniezna

18.12.2023 02.02.2024 05.03.2024

Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 40 m3/h oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie pn. melioracji na terenie działek nr 25/1, 27/1, 27/2, 128, 129 w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno OŚR.6220.10.2023

27.12.2023

Wykonanie wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno OŚR.6220.11.2023

16.01.2024 03.04.2024

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 32/1 w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno OŚR.6220.1.2024

22.03.2024

Postępowanie w sprawie obowiązku usunięcia odpadów (mas ziemnych) z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w m. Jankówko OŚR.6236.1.2024

22.03.2024

Budowa urządzenia wodnego – ziemny staw na działce nr 64/1 w miejscowości Wierzbiczany, Gmina Gniezno OŚR.6220.2.2024

09.04.2024

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 17 w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno OŚR.6220.3.2024