biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo

ROLNICTWO

  Informacja

  Data

Kurenda w sprawie szkolenia w tematyce najnowszych zmian w przepisach prawa dotyczących podatków w gospodarstwach rolnych, sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 03.01.2019
1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247)  14.01.2019
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie - "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"  18.02.2019
Zaproszenie do udziału w Forum Rolniczym Powiatu Gnieźnieńskiego  07.03.2019
Kurenda spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego     (tekst)  15.03.2019
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie  02.04.2019
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej informuje o groźbie uszkodzenia upraw rolnych przez przymrozki  26.04.2019
Dłuższe godziny pracy wielkopolskich biur powiatowych ARiMR  17.05.2019
Kurenda w sprawie szkolenia dotyczącego nowych procedur szacowania szkód łowieckich 23.05.2019
Apel Państwowej Inspekcji Pracy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w czasie żniw  11.07.2019
Hodowco nie daj się pokonać wirusowi ASF!   11.07.2019
Program konopny  09.12.2019
Komunikat informacyjny Państowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczący zmian w przepisach fitosanitarnych w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i przedmiotów -podmioty znakujące drewniane materiały opakowaniowe
wg standardu FAO/IPPC/ispm 15
 24.01.2020
Komunikat informacyjny Państowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - aktualizacja wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych  24.01.2020
Komunikat informacyjny Państowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - obowiązek wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych dla podmiotów  upoważnionych do stosowania oznaczeń według Standardu ISPM 15  24.01.2020
Chrońmy pszczoły  23.04.2020
Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów  29.04.2020

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Lista laboratoriów wykonujących badania

Pobieranie wymazów drive-thru

Instrukcje dotyczące środków ochrony osobistej

 21.05.2020
Informacja ARiMR dotycząca ostatecznego terminu na składanie oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku poprzedniego  26.05.2020
Kampania informacyjna "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI"  26.05.2020
Informacja dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Gniezno w 2021 roku  03.06.2020
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym podczas kwarantanny  25.08.2020
Kurenda - obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  01.02.2021
Kurenda - uchylenie Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu  08.03.2021
Kurenda - stosowanie środków ochorny roślin i ochrony pszczół  05.05.2021
Kurenda - pisma informacyjne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie dot. wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI) oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF)  12.05.2021
Ankieta dla rolników dotycząca gospodarki wodnej, spółek wodnych, melioracji  24.05.2021
Informacja ARIMR o terminie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe  27.05.2021
Spotkanie informacyjne dla rolników - afrykański pomór świń (ASF)  15.06.2021
Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków  25.06.2021
Informacja dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Gniezno w 2022 rok  25.06.2021
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie dot. bezpiecznej uprawy owoców i warzyw  02.07.2021
Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.  w sprawie kontraktacji ziemniaka skrobiowego  22.02.2022
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy zwierząt gospodarskich dotyczący uboju zwierząt na własny użytek  22.02.2022
Kurs ochrony roślin - komunikat Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  01.03.2022
Informacja dla pszczelarzy o możliwości uzyskania ciasta dla pszczół  15.06.2022
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii - aktualna sytuacja epizootyczna HPAI oraz podstawowe zasady bioasekuracji  23.02.2023
Szkolenie - bioasekuracja przed wnikaniem wirusa ASF  04.04.2023
Informacja o możliwości uzyskania węzy pszczelej  20.06.2023
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. ADV  19.06.2023
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak PO.ZUZ.4.4210.335.5.2023.MD 10.07.2023
Kurenda dotycząca bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin 10.04.2024