biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

Wyniki postępowań - 2019

 Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy

 Data

 2710119 Informacja z otwarcia ofert na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno"
 25.01.2019
 2710219

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa materiałów na utwardzenie dróg gruntowych wraz z usługą równiarki i równiarki i walca drogowego na terenie Gminy Gniezno„

Wyniki postępowania

 28.01.2019

13.02.2019

 2710319

Informacja z otwarcia ofert na "Usługa równiarki i walca drogowego na terenie Gminy Gniezno"

Wyniki postępowania

 27.02.2019

05.03.2019

 2710419 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł dla Gminy Gniezno wraz z jego obsługą  17.04.2019
 2710519

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa chodnika w miejscowości Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka na terenie Gminy Gniezno"

Wyniki postępowania

 16.05.2019

 27.06.2019

 2710619

Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowę drogi gminnej w m. Jankowo Dolne ul. Gdańska i Koszalińska gmina Gniezno"

Wyniki postępowania

 08.05.2019

05.06.2019

 2710719

Informacja z otwarcia ofert na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Lubochnia i Kalina gmina Gniezno"

Wyniki postępowania

 08.05.2019

27.06.2019

2710819

Informacja z otwarcia ofert na „Budowę sieci wodociągowej w m. Strzyżewo Paczkowe, Wełnica, Wola Skorzęcka, Zdziechowa,
Modliszewko gmina Gniezno"

Informacja o unieważnieniu postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego pn „ Budowa sieci wodociągowej w m. Strzyżewo Paczkowe, Wełnica, Wola Skorzęcka, Zdziechowa, Modliszewko gmina Gniezno" Zadanie nr 5 - dotyczącej budowy sieci wodociągowej w m. Modliszewko

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej części:  2, 3, 4

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 1

 08.05.2019

  10.05.2019

 

12.06.2019

27.06.2019

 2710919

Informacja z otwarcia ofert "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł dla gminy Gniezno wraz z jego obsługą"

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej

27.05.2019

12.06.2019

 2711419

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na "Zakup pierwszego  wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno" - Część I

Informacja z otwarcia ofert "Zakup pierwszego  wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno" - Część II

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II

 17.07.2019

19.07.2019

23.07.2019

2711519 Informacja z otwarcia ofert "Zakup pierwszego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno – meble"
26.07.2019
2711719 Informacja z otwarcia ofert "Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 2 września 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r."
31.07.2019
2711419 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr UG.271.14.2019  pn. "Zakup pierwszego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej  w Zdziechowie  gmina Gniezno - cz. II - sprzęt komputerowy  oraz zawiadamienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
01.08.2019
2711419
Zawiadomienie o wykonawcach których ofery zostały odrzucone 
01.08.2019
2711419
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr UG.271.14.2019  pn. "Zakup pierwszego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej  w Zdziechowie  gmina Gniezno - cz. II - sprzęt komputerowy
 01.08.2019
 2711519 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr GR.271.15.2019 "Zakup pierwszego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno – meble"  05.08.2019
 2711719 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr GR.271.17.2019 "Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 2 września 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r."  13.08.2019
 2711819

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodników w m. Skiereszewo gmina Gniezno"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 12.09.2019
 2711919

Informacja z otwarcia ofert "Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym działek nr ewid 321/1, 120, 117/24 w m. Jankowo Dolne gmina Gniezno"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 16.09.2019
 2712019

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej ul. Jóźwiaka w Goślinowie, gmina Gniezno"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 18.09.2019

19.09.2019

 2712119

Informacja z otwarcia ofert " Budowa sieci wodociągowej Dn 125 mm z PE w m. Osiniec działka nr ewid 113/25, 113/23, 113/10 gmina Gniezno"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 23.09.2019

30.09.2019

 2712319

Informacja z otwarcia ofert " Budowa sieci wodociągowej PE dn 180 i 110 mm o długości całkowitej ok. 271 m w m. Mnichowo działki nr ewid. 305/1, 310/8 gmina Gniezno"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 25.09.2019
 2712219 Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania " Przebudowa drogi  związana z budową oświetlenia ulicznego w m. Ganina    dz. nr ewid. 109, 45, 43 gmina Gniezno"   30.09.2019
 2712419

Informacja z otwarcia ofert "Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1

 07.11.2019

14.11.2019

 2712519

Informacja z otwarcia ofert "Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Gniezno o łącznej długości 531,5 mb"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

19.11.2019

02.12.2019

13.12.2019

 2712619

Informacja z otwarcia ofert "Budowa sieci wodociągowej PCV o długości 751 mb w m. Modliszewko"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

19.11.2019

20.11.2019

 2712819

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary Wieś w formule zaprojektuj i wybuduj"

Informacja o unieważnieniu postępowania

 27.11.2019

09.12.2019

 2712919

Informacja z otwarcia ofert "Budowa sieci wodociągowej Dn 125 mm z PE w m. Szczytniki Duchowne działka nr ewid 194/10, 194/18, 194/38, 194/23, 194/28, 194/33, 194/39 gmina Gniezno"

Informacja o unieważnieniu postępowania

 03.12.2019

09.12.2019

 2713119

Informacja z otwarcia ofert "Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 2 stycznia 2020 r do dnia 31 grudnia 2020"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 12.12.2019

23.12.2019

 2713019

Informacja z otwarcia ofert "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie gminy Gniezno  okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r."

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 16.12.2019

27.12.2019

2712719

Informacja z otwarcia ofert "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno"

Informacja o unieważnieniu postępowania

 18.12.2019

27.12.2019

2713219

Informacja z otwarcia ofert "Budowa sieci wodociągowej Dn 125 mm z PE w m. Szczytniki Duchowne działka nr ewid 194/10, 194/18, 194/38, 194/23, 194/28, 194/33, 194/39 o długości 844 m - Gmina Gniezno"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 23.12.2019

31.12.2019