biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - 2019

 Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy

 Data

 2710119 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno
18.01.2019
 2710219 Dostawa materiałów na utwardzenie dróg gruntowych wraz z usługą równiarki i walca drogowego na terenie Gminy Gniezno
 18.01.2019
 2710319 Usługa równiarki i walca drogowego na terenie Gminy Gniezno
 19.02.2019
 2710419 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł dla Gminy Gniezno wraz z jego obsługą
 13.03.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710419
 29.03.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710419
 03.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710419
 04.04.2019
 2710519 Przebudowa chodnika w miejscowości Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka na terenie Gminy Gniezno
12.04.2019
2710619 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jankow Dolne - ul. Gdańska i ul. Koszalińska na terenie Gminy Gniezno
 12.04.2019
2710719
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach : Lubochnia i Kalina - Gmina Gniezno
 12.04.2019
 2710819 Budowa sieci wodociagowej w m. Strzyżewo Paczkowe, Wełnica, Wola Skorzęcka, Zdziechowa, Modliszewko na terenie Gminy Gniezno.
12.04.2019
 2710919 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł dla Gminy Gniezno wraz z jego obsługą  23.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710519
 24.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710619
24.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710719
 24.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710819
 24.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710519
 26.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710619
 26.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710819
 30.04.2019
  Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2710519
 01.05.2019
 2711419 Zakup pierwszego  wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno
05.07.2019
 2711519 Zakup pierwszego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno - meble  18.07.2019
 2711719

Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 2 września 2019 r do 31 grudnia 2020 r.

 23.07.2019
 2711819 Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodników  w m. Skiereszewo gmina Gniezno
 28.08.2019
 2711919 Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym działek nr ewid 321/1, 120, 117/24 w m. Jankowo Dolne gmina Gniezno  31.08.2019
 2712019 Przebudowa drogi gminnej ul. Jóźwiaka w Goślinowie, gmina Gniezno
 03.09.2019
 2712119 Budowa sieci wodociągowej  Dn 125 mm z PE w m. Osiniec działka nr ewid 113/25, 113/23, 113/10 gmina Gniezno 05.09.2019
 2712219 Przebudowa drogi  związana z budową oświetlenia ulicznego w m. Ganina    dz. nr ewid. 109, 45, 43 gmina Gniezno  09.09.2019
 2712319  10.09.2019
 2712419 Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno  30.10.2019
 2712519 Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Gniezno o łącznej długości 531,5 mb  04.11.2019
 2712619 Budowa sieci wodociągowej PCV o długości 751 mb w m. Modliszewko
 04.11.2019
 2712819 Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary Wieś w formule zaprojektuj i wybuduj  12.11.2019
 2712719 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno  15.11.2019
 2712919 Budowa sieci wodociągowej Dn 125 mm z PE w m. Szczytniki Duchowne działka nr ewid 194/10, 194/18, 194/38, 194/23, 194/28, 194/33, 194/39 gmina Gniezno
 19.11.2019
 2713119 Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  05.12.2019
 2713019 Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie gminy Gniezno w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 07.12.2019
 2713219 Budowa sieci wodociągowej Dn 125 mm z PE w m. Szczytniki Duchowne działka nr ewid 194/10, 194/18, 194/38, 194/23, 194/28, 194/33, 194/39 o długości 844 m gmina Gniezno
09.12.2019