biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 tys. zł

Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 tys. zł

2021 r.

Plan zamówień publicznych na 2021 r. (pdf)

Sygnatura   Przedmiot zamówienia  Dokumenty  Data  
 271.43.2020 Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Mnichowo gmina Gniezno

Informacja z otwarcia ofert

 19.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I, II i III  15.02.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV

 19.02.2021
 271.46.2020 Budowa 4 zadań oświetlenia ulicznego w m. Jankowo Dolne, Lubochnia i Mnichowo gmina Gniezno

Informacja z otwarcia ofert

 19.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  15.02.2021
 271.44.2020 Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Piekary, Szczytniki Duch., Zdziechowa i Dębówiec gmina Gniezno

Informacja z otwarcia ofert

 21.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  18.02.2021
 271.47.2020 Budowa 4 zadań oświetlenia ulicznego w m. Obora, Piekary i Wola Skorzęcka gmina Gniezno Informacja z otwarcia ofert  21.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 15.02.2021

 271.45.2020 Budowa trzech odcinków sieci wodociągowych w m. Kalina-Jankowo Dolne i Osiniec gmina Gniezno

Informacja z otwarcia ofert

 22.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 18.02.2021

 271.42.2020  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31.10.2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert

 22.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  01.02.2021
  271.1.2021 Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno w 2021 roku Ogłoszenie o zamówieniu  23.03.2021
Informacja z otwarcia ofert  07.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  09.04.2021
  271.2.2021 Bieżące remonty nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w Gminie Gniezno w 2021 roku Ogłoszenie o zamówieniu  01.04.2021
Informacja z otwarcia ofert  16.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  26.04.2021
Informacja o powtórzeniu czynności i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty  30.04.2021
  271.3.2021 Adaptacja pomieszczeń Klubu Seniora w Wierzbiczanach na cele realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  15.04.2021
Informacja z otwarcia ofert  30.04.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  30.04.2021
  271.4.2021 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Gminy Gniezno Ogłoszenie o zamówieniu  05.05.2021
Informacja z otwarcia ofert  14.05.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  18.05.2021
  271.5.2021 Adaptacja pomieszczeń Klubu Seniora w Wierzbiczanach na cele realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"_2 Ogłoszenie o zamówieniu  17.05.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  01.06.2021
 - -
271.6.2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dalki działka nr 34/24 Ogłoszenie o zamówieniu  20.05.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  18.06.2021
 -  -
 271.7.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6 (etap III) Ogłoszenie o zamówieniu  22.05.2021
Informacja z otwarcia ofert  08.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.06.2021
271.8.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Mnichowo (etap II) Ogłoszenie o zamówieniu  02.06.2021
Informacja z otwarcia ofert  21.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  12.07.2021
 271.9.2021 Budowa oświetlenia ulicznego na os. Królewskim w m. Szczytniki Duchowne Ogłoszenie o zamówieniu  15.06.2021
Informacja z otwarcia ofert  30.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  15.07.2021
271.10.2021 Adaptacja pomieszczeń Klubu Seniora w Wierzbiczanach na cele realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"_3 Ogłoszenie o zamówieniu  16.06.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  01.07.2021
- -
 271.11.2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dalki działka nr 34/24_2 Ogłoszenie o zamówieniu  23.06.2021
Informacja z otwarcia ofert  09.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  02.08.2021
 271.12.2021 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  06.07.2021
Informacja z otwarcia ofert  14.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  23.07.2021
Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności badania i oceny ofert  05.08.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  06.08.2021
 271.13.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnica - Os. Łąkowe (stara część) Ogłoszenie o zamówieniu  06.07.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  22.07.2021
-  -
271.14.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Osiniec - Aleja Czwarta, Aleja Szósta i Aleja Siódma Ogłoszenie o zamówieniu  09.07.2021
Informacja z otwarcia ofert  26.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  30.07.2021
 271.15.2021 Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego w celu realizacji projektu
„Nowe Miejsca przedszkolne  w Gminie Gniezno” 
Ogłoszenie o zamówieniu  20.07.2021
Informacja z otwarcia ofert  28.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  10.08.2021
 271.16.2021   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wełnica- Os. Łąkowe (stara część)_2 Ogłoszenie o zamówieniu  02.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  17.08.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  26.08.2021
 271.17.2021  Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6 (ETAP II) Ogłoszenie o zamówieniu  02.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  17.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.09.2021
271.18.2021 Remont nakładki bitumicznej w m. Goślinowo Ogłoszenie o zamówieniu  04.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  19.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.09.2021
 271.19.2021 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno"_postepowanie_2 Ogłoszenie o zamówieniu  10.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  18.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  31.08.2021
 271.20.2021 Dostawa mebli w celu realizacji projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  10.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  18.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  19.08.2021
  271.21.2021 Dostawa z montażem mebli i dostawa gier planszowych w celu realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  10.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  18.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  16.09.2021
 271.22.2021 Transport uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  24.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  01.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  08.09.2021
  271.23.2021 Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu w miejscowości Dalki Ogłoszenie o zamówieniu  25.08.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  09.09.2021
-  -
 271.24.2021 Dostawa sprzętu sportowego  w celu realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” Ogłoszenie o zamówieniu  26.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  03.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  08.09.2021
 271.25.2021  Dostawa sprzętu AGD w celu realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  26.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  03.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  16.09.2021
271.26.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnica - Os. Łąkowe (stara część)_postępowanie_3 Ogłoszenie o zamówienu  26.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  14.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.10.2021
 271.27.2021 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  31.08.2021
Informacja z otwarcia ofert  08.09.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  09.09.2021
 271.28.2021 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" - postepowanie_2 Ogłoszenie o zamówieniu  09.09.2021
Informacja z otwarcia ofert  17.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.09.2021
 271.29.2021 Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu w miejscowości Dalki_postępowanie_2  Ogłoszenie o zamówieniu  10.09.2021
Informacja z otwarcia ofert  28.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  04.10.2021
271.30.2021 Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 205/5, 120/24 i 120/25 Ogłoszenie o zamówieniu  23.09.2021
Informacja z otwarcia ofert  08.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  29.10.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  04.11.2021
 271.31.2021 Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno_postępowanie_2 Ogłoszenie o zamówieniu  23.09.2021
Informacja z otwarcia ofert   08.10.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  12.10.2021
 271.32.2021 Adaptacja pomieszczeń Klubu Seniora w Wierzbiczanach na cele realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"_postępowanie_4 Ogłoszenie o zamówieniu  23.09.2021
Informacja z otwarcia ofert   08.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   20.10.2021
 271.33.2021 Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu w miejscowości Dalki_postępowanie_3 Ogłoszenie o zamówieniu  05.10.2021
Informacja z otwarcia ofert   20.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   27.10.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  04.11.2021
 271.34.2021 Budowa sieci wodociągowej w m. Obora dz. 143,163 Braciszewo dz. 13/11,13/12,13/14, 15/1,15/2,16,14/5,14/4,50/1 Ogłoszenie o zamówieniu  07.10.2021
Informacja z otwarcia ofert   22.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   29.10.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  04.11.2021
 271.35.2021  Przebudowa drogi gminnej nr 287022P w m. Strzyżewo Paczkowe – chodnik Ogłoszenie o zamówieniu  12.10.2021
Informacja z otwarcia ofert   27.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.11.2021
 271.36.2021  Remont nakładki bitumicznej w m. Obórka
Remont nakładki bitumicznej w m. Modliszewo-Modliszewko
Ogłoszenie o zamówieniu  12.10.2021
Informacja z otwarcia ofert  27.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.11.2021
 271.37.2021 Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno_postępowanie_3


Ogłoszenie o zamówieniu  12.10.2021
Informacja z otwarcia ofert  27.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.11.2021
 271.38.2021 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"- postepowanie_3 Ogłoszenie o zamówieniu  20.10.2021
   
   
  271.39.2021 Przyłącze oświetleniowe – oświetlenie drogi w m. Mączniki dz. 51 w ramach zadania opisanego w wykazie zadań majątkowych na 2021 r. pn. Rozbudowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach oświetleniowych na terenie Gminy Gniezno. Ogłoszenie o zamówieniu  20.10.2021
Informacja z otwarcia ofert   04.11.2021
   
 271.40.2021 Dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy i audiowizualny w celu realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogloszenie o zamówieniu  21.10.2021
Informacja z otwarcia ofert   29.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  08.11.2021
 271.41.2021 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"- postepowanie_4 Ogłoszenie o zamówieniu  29.10.2021
Informacja z otwarcia ofert   08.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1  16.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2  16.11.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 3  16.11.2021
271.42.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia Ogloszenie o zamówieniu  03.11.2021
Informacja z otwarcia ofert   06.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1  09.12.2021
   
 271.43.2021 Budowa sieci wodociągowej w m. Obora dz. 143,163
Braciszewo dz. 13/11,13/12,13/14, 15/1,15/2,16, 14/5,14/4,50/1
Ogłoszenie o zamówieniu  04.11.2021
Informacja z otwarcia ofert   19.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  24.11.2021
 271.44.2021 Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu w miejscowości Dalki_postępowanie_4 Ogłoszenie o zamówieniu  04.11.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  16.11.2021
-  -
 271.45.2021 Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 205/5, 120/24 i 120/25_postępowanie_2 Ogłoszenie o zamówieniu  04.11.2021
Informacja z otwarcia ofert   19.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  24.11.2021
 271.46.2021 Zakup energii elektrycznej do 31 grudnia 2022 r. dla Gminy Gniezno Ogłoszenie o zamówieniu  08.11.2021
Informacja z otwarcia ofert   16.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  16.11.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  10.12.2021
 271.47.2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi Gniezno - Jankówko -Jankowo Dolne i przebudowy drogi nr 287007P Jankowo Dolne - Wierzbiczany etap II Ogłoszenie o zamówieniu  03.12.2021
Informacja z otwarcia ofert  13.12.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  14.12.2021
271.48.2021 Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie gminy Gniezno w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu  14.12.2021
Informacja z otwarcia ofert  22.12.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  30.12.2021
 271.49.2021  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi Gniezno - Jankówko -Jankowo Dolne i przebudowy drogi nr 287007P Jankowo Dolne - Wierzbiczany etap II

Część I - Projekt przebudowy drogi gminnej Gniezno - Jankówko -Jankowo
Dolne (stara droga krajowa nr 15) – bez ZRID

Część II - Projekt przebudowy drogi gminnej nr 287007P Jankowo Dolne -
Wierzbiczany etap II (ZRID)

postepowanie_2

Ogłoszenie o zamówieniu  15.12.2021
Informacja z otwarcia ofert  23.12.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  23.12.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część II  30.12.2021
 271.50.2021 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"_postepowanie_5 Ogłoszenie o zamówieniu  27.12.2021
Informacja z otwarcia ofert  04.01.2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  18.01.2022
 271.51.2021 Transport uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"_postepowanie_2 Ogłoszenie o zamówieniu  27.12.2021
Informacja z otwarcia ofert  04.01.2022