biuletyn

Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 tys. zł netto

Sygnatura  Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia
GR.271.1.2023 Biężące remonty nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w Gminie Gniezno w 2023 roku 03.01.2023 r.
GR.271.2.2023

Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno

05.01.2023 r.
GR.271.3.2023 Budowa drogi wewnętrznej na ul. Kwiatkowskiego w m. Modliszewko 09.01.2023 r.
GR.271.4.2023 Budowa sieci wodociągowej w m. Wełnica działki nr 46/5 10.01.2023 r.
GR.271.5.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 287006P w m. Wola Skorzęcka – budowa chodnika działki nr 58,87,86/2 11.01.2023 r.
GR.271.6.2023 Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie 2 12.01.2023 r.
GR.271.7.2023 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe 13.01.2023 r.
GR.271.8.2023 Budowa sieci wodociągowej w m. Piekary działka nr 119/6 17.01.2023 r.
GR.271.9.2023 Budowa drogi gminnej w m. Wełnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część) 18.01.2023 r.
GR.271.10.2023 Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działka nr 21/31 19.01.2023 r.
GR.271.11.2023 Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działka nr 3/32 25.01.2023 r.
GR.271.12.2023 Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie_3 15.02.2023 r.
GR.271.13.2023 Budowa chodnika w m. Osiniec w ciągu drogi gminnej nr 287035P - Aleja Pierwsza, Aleja Jedenasta 20.02.2023 r.
GR.271.14.2023 Budowa sieci wodociągowej m. Kalina dz. nr 45/2, 60, 199/8, 199/26 22.02.2023 r.
GR.271.15.2023 Budowa sieci wodociągowej m. Osiniec dz. nr 60/34 22.02.2023 r.
GR.271.16.2023 Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo Osiedle Rubinowe 07.03.2023 r.
GR.271.17.2023 Budowa drogi wewnętrznej na Os. Skalnym w m. Dalki 10.03.2023 r.
GR.271.18.2023 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 1: modernizacja oświetlenia Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 14.03.2023 r.

GR.271.20.2023

Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne Osiedle Sportowe

 15.03.2023 r.

GR.271.21.2023

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe_postępowanie_2

 17.03.2023 r.

GR.271.22.2023

Transport uczestników zajęć dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”

 04.04.2023 r.

GR.271.23.2023

Transport uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” w ramach projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”

 04.04.2023 r.

GR.271.24.2023

Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej ( bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno

 14.04.2023 r.

GR.271.25.2023

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe_postępowanie_3

 14.04.2023 r.

GR.271.26.2023

Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie_4

 19.04.2023 r.

GR.271.27.2023

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 3: termomodernizacja poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku Przedszkola w Pyszczynie

 19.05.2023 r.

GR.271.28.2023

Zakup rowerów w ramach programu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"

 03.06.2023 r.

GR.271.29.2023

Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie_5

12.06.2023 r.

GR.271.30.2023

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe_postępowanie_4

19.06.2023 r.

GR.271.31.2023

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 3: termomodernizacja poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku Przedszkola w Pyszczynie_postępowanie_2

12.07.2023 r.
GR.271.32.2023 Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej ( bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno_postępowanie_2 12.07.2023 r.
GR.271.33.2023 Dalki - przebudowa rowu melioracyjnego w porozumieniu z Miastem Gniezno 12.07.2023 r.
GR.271.34.2023 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 4: modernizacja stropodachu budynku Urzędu Gminy Gniezno 12.07.2023 r.
GR.271.35.2023 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 5: wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy Gniezno 12.07.2023 r.
GR.271.36.2023 Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno_postępowanie_3 12.07.2023 r.
GR.271.37.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 287034P w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne Aleja Kasztanowa z podziałem na II etapy – koncepcja 21.07.2023 r.
GR.271.38.2023 Remont nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287016P w m. Strzyżewo Smykowe, gm. Gniezno 24.07.2023 r.
GR.271.39.2023 Remont nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287034P – Al. Kasztanowa w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno 24.07.2023 r.
GR.271.40.2023 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Gniezno 01.08.2023 r.
GR.271.41.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 287034P w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne Aleja Kasztanowa z podziałem na II etapy – koncepcja_postepowanie_2 11.08.2023 r.
GR.271.42.2023 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno 04.09.2023 r.
GR.271.43.2023 Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnej w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno 06.09.2023 r.
GR.271.44.2023 Dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno 06.09.2023 r.
GR.271.45.2023 Dostawa szaf metalowych i gablot w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno 07.09.2023 r.
GR.271.46.2023 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej (multimedialnej) pracowni w Szkole Podstawowej w Jankowie Dolnym w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno 07.09.2023 r.
GR.271.47.2023 Dostawa dygestorium w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno 08.09.2023 r.
GR.271.48.2023 Dostawa szaf metalowych i gablot w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno_postępowanie 2 15.09.2023 r.
GR.271.49.2023 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Jankowo Dolne na wysokości działki 96/1 02.10.2023 r.
GR.271.50.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia 2024 r. 06.10.2023 r.
GR.271.51.2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 315mm oraz rurociągu tłocznego PE dn 90mm w m. Gniezno, dz. 1 oraz w m. Jankowo Dolne, dz. 8/3, 120, 121, 321/1 w ramach zadania majątkowego Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko 06.10.2023 r.
GR.271.52.2023 Budowa sieci wodociągowej PE dn 280, 180, 125mm oraz przyłącza wodociągowego PE dn 125mm w ramach zadania majątkowego Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko 06.10.2023 r.
GR.271.53.2023 Budowa sieci wodociągowej w m. Braciszewo dz. nr 7, 16 18.10.2023 r.
GR.271.54.2023 Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany dz. nr 122, 95 18.10.2023 r.
GR.271.55.2023 Remont - utwardzenie poboczy tłuczniem na długości 1610 mb przy drodze gminnej nr 287049P Modliszewko - Modliszewo 20.10.2023 r.
GR.271.56.2023 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Jankowo Dolne - etap pierwszy 08.11.2023 r.
GR.271.57.2023 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gniezno 08.11.2023 r.
GR.271.58.2023 Usługa transportowa na terenie Gminy Gniezno 17.11.2023 r.
GR.271.59.2023 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł 22.11.2023 r.
GR.271.60.2023 Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie 27.11.2023 r.
GR.271.66.2023  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego 249/2023 27.12.2023 r.