baner1

baner2

baner3

baner4

Podatki i opłaty lokalne

doc   Klauzula informacyjna RODO
pdf  Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
pdf Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
pdf Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania(ZDN-2)
pdf  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
pdf Instrukcja wypełnienia (MF)
pdf  Wzór wypełnienia IN-1
pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu(ZIN-1)
pdf   Wzór wypełnienia ZIN-1
pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)  
pdf  Wzór wypełnienia ZIN-2
pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
pdf Wzór wypełnienia ZIN-3
pdf  Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2) 
pdf Informacja o gruntach (IR-1) 
pdf Wzór wypełnienia IR-1
pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
pdf Wzór wypełnienia ZIR-1
pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)  
pdf  Wzór wypełnienia ZIR-2
pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3) 
pdf Wzór wypełnienia  ZIR-3
pdf Deklaracja na podatek leśny (DL-1) 
  pdf Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) 
  pdf Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) 
pdf Informacja o lasach (IL-1) 
  pdf Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) 
  pdf Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) 
  pdf Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) 
pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) 
pdf Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A) 
pdf Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
pdf

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie - konie

Klauzula informacyjna RODO

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła