baner1

baner2

baner3

baner4

Planowane inwestycje w 2023 r.

Zadanie  Wartość 
Infrastruktura wodociągowa wsi     1 053 519,85 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne Osiedle Sportowe         210 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Kalina działki nr 45/2,60,199/8,199/26         275 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Wełnica działki nr 46/5           35 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Piekary działka nr 119/6           70 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działka nr 60/34           75 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działka nr 3/32           50 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działka nr 21/31           95 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo Osiedle Rubinowe           95 000,00 zł
Dalki - przebudowa rowu melioracyjnego w porozumieniu z Miastem Gniezno         100 000,00 zł
Projekt sieci wodociągowej w m. Braciszewo działki nr 7,16             7 500,00 zł
Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działka nr 60/38             5 500,00 zł
Projekt sieci wodociągowej w m. Goślinowo działka nr 169/50             6 000,00 zł
Projekt sieci wodociągowej w m. Wola Skorzęcka działka nr 31/11             6 000,00 zł
Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 66/5,330/8             6 000,00 zł
Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działka nr 12/38             6 000,00 zł
Rekultywacja stawu (Mnichowo)           11 519,85 zł
Infrastruktura sanitacyjna wsi     1 635 000,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe         400 000,00 zł
Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości
Jankówko
     1 200 000,00 zł
Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko działki nr. 14/19, 15/13 oraz Osiedle Wierzbowe            35 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe        350 000,00 zł
Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika          350 000,00 zł
Drogi publiczne gminne   15 165 757,79 zł
Budowa drogi gminnej w m.Wełnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)      1 000 000,00 zł
Budowa chodnika w m. Osiniec w ciągu drogi gminnej nr 287035P - Aleja Pierwsza, Aleja Jedenasta          300 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 287006P w m. Wola Skorzęcka – budowa chodnika działki nr 58,87,86/2          300 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 287030P w m. Wełnica - chodnik         280 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt           39 434,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 287001 w m. Pyszczyn - projekt           39 273,91 zł
Budowa drogi gminnej w m.Dalki na Osiedlu Bluszczowym - projekt            20 000,00 zł
Budowa drogi gminnej w m.Modliszewo na Osiedlu Kwiatowym - projekt           20 000,00 zł
Budowa drogi gminnej w m.Osiniec na ul. Zielone Zacisze, ul. Przedmieście, ul. Graniczna - projekt           35 000,00 zł
Budowa drogi gminnej w m.Osiniec na ul. Spokojnej, Osiedlu Herbowym - projekt           35 000,00 zł
Budowa drogi gminnej w m.Pyszczyn na Osiedlu Europejskim - projekt            30 000,00 zł
Budowa drogi gminnej w m.Mnichowo na Osiedlu Sosnowym - projekt            35 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 287034P w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne Aleja Kasztanowa z podziałem na II etapy - koncepcja           40 000,00 zł
Przygotowanie projektu na budowę chodnika przy os. Żurawia w kierunku Szczytnik Duchownych (Wierzbiczany)             5 000,00 zł
Chodnik (Wola Skorzęcka)           11 000,00 zł
Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie   12 976 049,88 zł
Drogi wewnętrzne       1 450 000,00 zł
Budowa drogi wewnętrznej na Os. Skalnym w m. Dalki      1 000 000,00 zł
Budowa drogi wewnętrznej na ul. Kwiatkowskiego w m. Modliszewko         450 000,00 zł
Budynki gminne     1 313 527,45 zł
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno" w ramach poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO 2014+ dla budynku Urzędu Gminy Gniezno, adres. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, budynku przedszkola w Pyszczynie, adres Pyszczyn 22 62- 200 Gniezno - Poprawa jakości energetycznej"         780 460,23 zł
Monitoring Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych           20 000,00 zł
Monitoring Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie           20 000,00 zł
Centralizacja systemów informatycznych w jednostkach oświatowych Gminy Gniezno         150 000,00 zł
Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie o mocy nie przekraczającej  32kW wraz z niezbędną dokumentacją techniczną          300 000,00 zł
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno           43 067,22 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          20 000,00 zł
Zielone płuca Piekar - etap II - wkład własny           20 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          80 000,00 zł
Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno"           80 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg        215 195,49 zł
Oświetlenie - Projekt (Braciszewo)             9 050,79 zł
Wykonanie oświetlenia Os.Czerniejewskie (Dalki)           20 000,00 zł
Wykonanie oświetlenia Os. Warzywne (Dalki)           20 000,00 zł
Częściowa realizacja oświetlenia os. Leszka Białego (Goślinowo)           41 519,85 zł
Projekt techniczny oświetlenia na Os. Dębowym (Osiniec)           10 519,85 zł
Projekt oświetlenia na os. Porzeczkowym (Piekary)           18 000,00 zł
Zakup lamp solarnych i zakup zestawu do monitoringu (Pyszczyn)           12 100,00 zł
Lampa solarna (Mączniki)           13 673,00 zł
Zakup lamp solarnych w Gminie Gniezno           70 332,00 zł
Obiekty rekreacyjne        568 141,42 zł
Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne)           31 519,85 zł
Wkład własny do projektów związanych z modernizacja placów zabaw (Szczytniki Duchowne)           10 000,00 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)           39 519,85 zł
Projekt "Pięknieje Wielkopolska Wieś" Wkład własny na budowę zadaszenia (Strzyżewo Paczkowe)           25 000,00 zł
Zadaszenie nad drzwi świetlicy (Wola Skorzęcka)           12 000,00 zł
Park do street workout (Mnichowo)           20 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy świetlicy (Modliszewko)           14 576,46 zł
Zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego (tyrolka) na placu zabaw przy ul. Aleja Pierwsza + demontaż obecnych           18 000,00 zł
Zadaszenie na Placu zabaw (zakup materiałów + wykonanie), zakup i montaż na stałe ławek przy ul. Aleja Pierwsza (Osiniec)           10 000,00 zł
Naprawa z rozbudową ogrodzenia przy boisku, rekultywacja nawierzchni na boisku - zakup trawy (Pyszczynek)           11 054,58 zł
Budowa altany na placu zabaw Skiereszewo (Skiereszewo)           10 000,00 zł
Urządzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)           20 117,58 zł
Rozbudowa placu zabaw (Wełnica)           38 716,06 zł
Zakup surowców i montaż altany 8x6m (Zdziechowa)           25 000,00 zł
Urządzenie, doposażenie i rewitalizacja terenu rekreacyjnego sołectwa (Kalina)           19 000,00 zł
Inwestycja w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej          250 000,00 zł
Wiata (Obora)           13 637,04 zł

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła