baner1

baner2

baner3

baner4

Planowane inwestycje w 2024 r.

Zaplanowane zadania majątkowe na 2024 rok

Zadanie

Wartość

Infrastruktura wodociągowa wsi

5 240 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38

170 000,00 zł

Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 320/18, 320/31

52 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działki nr 139/6, 179, 169/50

170 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Jankowo Dolne działki nr 575, 574, 571, 77/18

50 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 167/26

20 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia działki nr 3/76, 410/12

25 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Skiereszewo działki nr 71/2

20 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 3/1, 57, 66/5, 330/8

60 000,00 zł

Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 262/7, 275, 299/11, 299/2

47 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 267/2

50 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 194/9, 198, 187/26

40 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 119, 47/5

30 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 206/15, 206/13, 205/11

30 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działki nr 56/1, 53, 47/2

40 000,00 zł

Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno

395 000,00 zł

Projekt sieci wodociągowej w m. Ganina działki nr 109, 112/10

10 000,00 zł

Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 117/19, 117/25

7 000,00 zł

Projekt sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 29/4, 12, 128/33, 128/34, 128/35, 128/36

10 000,00 zł

Projekt sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 356/2 i 179

7 000,00 zł

Projekt sieci wodociągowej w m. Kalina
Wymysłowo działki nr 45/2, 47/1 ,428, 447/1

7 000,00 zł

Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno

4 000 000,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi

2 780 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 1, ark. 197 miasto Gniezno, dz. nr 321/1 i 8/3 Jankówko

1 000 000,00 zł

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska

110 000,00 zł

Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Skiereszewo działki nr 41/24, 40/5, 40/9

20 000,00 zł

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt

150 000,00 zł

Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo

1 500 000,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

370 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika

350 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego dt. przebudowy drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia - opracowanie dokumentacji

20 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

23 272 537,92 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczany

5 681 178,92 zł

Budowa drogi gminnej w m. Modliszewo Os. Kwiatowe

642 300,75 zł

Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie

15 142 096,23 zł

Budowa drogi gminnej w m.Wełnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)

1 010 000,00 zł

Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1

700 000,00 zł

Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta
Etap I – chodnik
Etap II - droga - projekt

50 000,00 zł

Modliszewko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16
dz. nr 40/7 - projekt

20 000,00 zł

Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie (Goślinowo)

26 962,02 zł

Drogi wewnętrzne

2 701 623,40 zł

Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste

30 000,00 zł

Wykonanie projektu drogi w m. Osiniec os. Owsiane

40 000,00 zł

Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe

20 000,00 zł

Budowa dróg gminnych w Osińcu, w tym na osiedlu Zamkowym

1 000 000,00 zł

Budowa drogi gminnej w Mnichowie, osiedle Sosnowe, etap I

500 000,00 zł

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno:Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynku.1) Łabiszynek - rewitalizacja miejscowości Łabiszynek - przebudowa drogi wewnętrznej dz nr 35/68, 35/67. 2) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo  ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego

1 111 623,40 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

105 000,00 zł

Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

105 000,00 zł

Oświata i wychowanie

3 703 962,02 zł

Przyszkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie

3 550 000,00 zł

Postawienie wiaty drewnianej przy szkole w Modliszewku

21 000,00 zł

Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym (Szczytniki Duchowne)

12 962,02 zł

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie                         

120 000,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2 980 613,36 zł

Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

2 980 613,36 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 878 803,00 zł

Budowa Punktu Selektywnnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno

1 878 803,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

195 000,00 zł

Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno" - dotacja na wymianę pieców

195 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

271 456,71 zł

Projekt "Rozświetlamy Gminę Gniezno"

25 440,00 zł

Projekt oświetlenia (Braciszewo)

10 498,04 zł

Oświetlenie osiedle Warzywne (Dalki)

35 518,67 zł

Montaż dwóch lamp zgodnie z projektem ul. Pomina (Goślinowo)

16 000,00 zł

Projekt techniczny oświetlenia na os. Zamkowym i ul. Spokojnej (Osiniec)

8 000,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Piekarach, osiedle Porzeczkowe, etap I

120 000,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Jankówku, osiedle Wierzbowe, etap I

50 000,00 zł

Projekt lampy - oświetlenie przy posesji od 18 do 19 (Wola Skorzęcka)

6 000,00 zł

Pozostała działalność

25 000,00 zł

Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne)

25 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49 462,02 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)

34 462,02 zł

Dokończenie budowy sceny przy świetlicy (Strzyżewo Paczkowe)

11 000,00 zł

Dokumentacja projektowa - Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo

4 000,00 zł

Kultura fizyczna

811 559,62 zł

Mnichowo – modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172

641 137,50 zł

Modernizacja placu zabaw (Lubochnia)

17 931,18 zł

Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś

10 000,00 zł

Dokumentacja projektowa - Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś

4 000,00 zł

Doposażenie placów zabaw (Osiniec)

26 362,02 zł

Urządzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)

15 198,20 zł

Rewitalizacja doposażenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Smykowe)

10 800,00 zł

Modernizacja placu zabaw i boiska (Wełnica)

20 130,72 zł

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczynku

66 000,00 zł

 Łącznie

44 385 018,05 zł

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła