baner

Zasoby

1. Wykaz nazw miejscowości, osiedli i ulic na terenie Gminy Gniezno

2. Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Gniezno

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno. 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła