baner

Kluby Radnych

Zgodnie z rozdziałem 7 Statutu Gminy Gniezno w dniu 30 stycznia 2019 roku został zawiązany klub radnych pod nazwą Klub Radnych Niezależnych, w składzie:

1. Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Przewodnicząca Klubu

2. Maria Brykczyńska

3. Kamila Butrymowicz

4. Agata Górna

5. Marian Kaźmierczak

6. Wioletta Nawrocka

7. Mariusz Nawrocki

8. Iwona Pajkert

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła