baner

Komisje Rady


Komisja Rewizyjna


Agata Górna 
Przewodnicząca Komisji

Iwona Modrzejewska
Zastępca Przewodniczącej Komisji
Bolesław Dziel
Członek Komisji

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Członek Komisji

Łukasz Ciesielski
Członek Komisji


  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


          
Jakub Fryza 
Przewodniczący Komisji
 Agnieszka Rzempała-Chmielewska
 Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zygmunt Lewandowski
Członek Komisji
Agata Górna
Członek Komisji
Marian Kaźmierczak
Członek Komisji

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego


    majewski_ryszard
Patryk Dobrzyński
Przewodniczący Komisji
Łukasz Ciesielski
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Maria Brykczyńska
Członek Komisji
Kamila Butrymowicz
Członek Komisji 
Ryszard Majewski
Członek Komisji
Iwona Pajkert
Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej


Marian Kaźmierczak
Przewodniczący Komisji
Iwona Pajkert
Członek Komisji
Wioletta Nawrocka
Członek Komisji
Iwona Modrzejewska
Członek Komisji
Jakub Fryza
Członek Komisji

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego


     majewski_ryszard
Maria
Brykczyńska

Przewodnicząca Komisji
Bolesław Dziel
Zastępca Przewodniczącej Komisji
Kamila
Butrymowicz

Członek Komisji
Patryk
Dobrzyński
Członek Komisji
Zygmunt
Lewandowski
Członek Komisji
Ryszard
Majewski

Członek Komisji
Wioletta
Nawrocka

Członek Komisji

Komisja Statutowa


         
 Członek Komisji Członek Komisji   Członek Komisji Członek Komisji  Członek Komisji 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła