baner

Kamila Butrymowicz - oświadczenia

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ogłoszonej Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875). Zgodnie z ustawą, dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz adresy posiadanych przez nich nieruchomości nie podlegają ujawnieniu.

 KADENCJA VIII  KB
oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2018 
 oświadczenie majątkowe za 2018 rok
  oświadczenie majątkowe za 2019 rok
   
   

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła