baner1

baner2

baner3

baner4

Ankieta dla rolników dotycząca gospodarki wodnej, spółek wodnych, melioracji

Od 2020 r. MRiRW, CDR oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego utworzyło Lokalne Partnerstwo na Rzecz Wody (LPW), którego zadanie polega na zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych. Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki wodnej, spółek wodnych i melioracji (link dostępny poniżej).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3rH_ggAvXm2sbPxeK2RtFhrZTVQPj3BeqDTW27nQk1E2sBg/viewform

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła