baner1

baner2

baner3

baner4

Diagnoza problemów uzależnień - zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy do udziału w anonimowej ankiecie

Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie, mającej na celu ustalenie skali zagrożeń i problemów społecznych (przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze, hazard) wśród osób dorosłych jak i młodzieży, problemów związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Diagnoza lokalnych problemów uzależnień stanowi podstawę do realizacji trwałych wzorców interwencji społecznych, podejmowanych w celu poprawy negatywnych zjawisk i problemów występujących na obszarze gminy.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/661262/gniezno-2021-diagnoza-problemow-uzaleznien-mieszkancy.html

logo gmina

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła