baner

Działaj Lokalnie - nabór wniosków i szkolenie

4.07. 2022 r. Lokalne Grupa Działania Trakt Piastów uruchomiła nabór do programu Działaj Lokalnie. Program realizowany jest przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. To już nasza kolejna edycja, której celem  jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są animatorzy i liderzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują je w lokalnym środowisku.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na min. 2-miesięczne i max. 4- miesięczne projekty, które odbędą się w terminie od 01.09.2022 – 31.12.2022.

Kwota dotacji może wynieść max. 3 000 zł. Budżet konkursu wynosi min. 30 000 zł

Wnioski należy składać w terminie od 4.07.2022 do 4.08.2022 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl/

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach programu można uzyskać u: Małgorzata Blok, koordynatora „Działaj Lokalnie” pod adresem: biuro@lgdtraktpiastow.pl lub tel. 601 251 501 lub 61 427 59 50

Więcej informacji na naszej stronie: https://www.lgdtraktpiastow.pl/article/587/czas-start-dzialaj-lokalnie-2022-

 

SZKOLENIE

Zapraszamy również na szkolenie dla wnioskodawców, 11.07.2022r., g.17:00, ON-line. Na szkolenie obowiązują zapisy: https://forms.gle/Yg7jtcFH6UHuEvtY6

LGD

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła