baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o naborze wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Gniezno rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ww. ustawie zakup paliwa stałego.

Do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn.zm.) lub dokonała wpisu głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (w przypadku, gdy nie złożyła wniosku o dodatek węglowy).

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie 2000 zł brutto w następujących transzach:

  • do końca 2022 roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
  • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony węgla.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych należy składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek winien opatrzony być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Wzór wniosku dostępny jest do pobrania elektronicznie (wzór wniosku pdf) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno – Biuro Obsługi Klienta. Informacji w sprawie zakupu preferencyjnego udzielamy telefonicznie pod numerem 61 424 57 66.

węgiel

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła