baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o punktach wydawania tabletek z jodkiem potasu na terenie Gminy Gniezno

Gmina Gniezno przystąpiła do realizacji działań prewencyjnych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Są to działania zapobiegawcze i zaplanowane, a nie wywołane zwiększonym narażeniem naszego kraju na tego typu niebezpieczeństwo.

W przypadku zagrożenia skażeniem promieniotwórczym, w katalogu działań interwencyjnych znajduje się m.in. podanie preparatów ze stabilnym jodem. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego, który planuje i kieruje działaniami interwencyjnymi na administrowanym przez siebie terenie, przesunięto zapasy tabletek z jodkiem potasu do punktów bezpośredniej dystrybucji dla ludności.

PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK Z JODKIEM POTASU NA TERENIE GMINY GNIEZNO

Na terenie naszej Gminy powstało 7 punktów stacjonarnych, gdzie Mieszkańcy w razie ogłoszenia o zagrożeniu radiacyjnym mogą się udać po tabletki jodowe.

1. Goślinowo - Szkoła Podstawowa, dla miejscowości: Goślinowo, Łabiszynek, Krzyszczewo, Pyszczyn, Winiary

2. Jankowo Dolne - Szkoła Podstawowa, dla miejscowości: Jankowo Dolne, Kalina, Lulkowo, Wełnica, Jankówko

3. Mnichowo - siedziba OSP, dla miejscowości: Mnichowo, Dalki, Skiereszewo, Braciszewo, Piekary

4. Modliszewo - siedziba OSP, dla miejscowości:Modliszewo, Modliszewko, Napoleonowo

5. Strzyżewo Smykowe - siedziba OSP, dla miejscowości: Strzyżewo Smykowe, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Kościelne, Ganina, Dębówiec

6. Szczytniki Duchowne - Szkoła Podstawowa, dla miejscowości: Szczytniki Duchowne, Osiniec, Wola Skorzęcka, Lubochnia, Wierzbiczany

7. Zdziechowa - Szkoła Podstawowa, dla miejscowości: Zdziechowa, Obora, Obórka, Pyszczynek, Mączniki

WAŻNE! Obecnie nie ma możliwości pobrania tabletek w punktach dystrybucji – wydawanie zostanie uruchomione dopiero w sytuacji realnego zagrożenia radiacyjnego, na podstawie – w zależności od zasięgu skażenia promieniotwórczego – aktu prawa miejscowego wydanego przez Wojewodę lub rozporządzenia Rady Ministrów. O rozpoczęciu akcji jodowej informować będą środki masowego przekazu, komunikaty na gminnych stronach internetowych, komunikaty emitowane z pomocą systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.

WARTO WIEDZIEĆ – PROFILAKTYKA JODOWA

Zażycie stosownej dawki jodku potasu powoduje nasycenie tarczycy stabilnym jodem, dzięki czemu blokowane jest wchłanianie jego radioaktywnego izotopu (jodu 131), przenoszonego w obłokach promieniotwórczych powstałych w wyniku awarii elektrowni jądrowych. W efekcie zapobiega to nowotworom tarczycy spowodowanym promieniowaniem jonizującym (jod 131 rozpada się w tarczycy emitując promieniowanie gamma).

Dawkowanie jodu jest uzależnione od wieku – wiedzę na temat profilaktyki jodowej (w tym dawkowania, przeciwwskazań) można poszerzyć zapoznając się z załączonymi ilustracjami oraz broszurką informacyjną.

ulotka1

ulotka2 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, preparaty jodowe będą wydawane dla mieszkańców do 60 roku życia. 

Zażycie preparatu z wyprzedzeniem nie zabezpieczy organizmu przed skutkami promieniowania, a może doprowadzić do powikłań. Podczas rutynowych wizyt czy badań lekarskich zapytaj swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o ewentualne przeciwwskazania do przyjmowania tabletek z jodkiem potasu.

EKSPERCI USPOKAJAJĄ  – obecnie ryzyko zdarzenia radiacyjnego zagrażającego terytorium Polski jest znikome. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć monitorowania skażeń, pozwalającą w czasie rzeczywistym śledzić zmiany promieniowania nad terytorium Rzeczpospolitej. Państwowa Agencja Atomistyki posiada narzędzia umożliwiające na bieżąco prognozować jaki będzie ewentualnie rozpływ obłoku promieniotwórczego.

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła