baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o trwającym naborze wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Wójt Gminy Gniezno przypomina, że nadal trwa nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Do dokonania zakupu preferencyjnego  uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn.zm.) lub dokonały wpisu głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (w przypadku, gdy nie złożyła wniosku o dodatek węglowy).

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie zakupiły jeszcze węgla w ramach ww. przepisów, mogą  złożyć wniosek o jego zakup w preferencyjnej cenie  tj. 2000 zł/ tonę (brutto) do dnia 10 marca 2023 r. Możliwy jest zakup maksymalnie 3 ton paliwa stałego na jedno gospodarstwo domowe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023.

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych należy składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek winien opatrzony być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Wzór wniosku dostępny jest do pobrania elektronicznie (wzór wniosku pdf) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno – Biuro Obsługi Klienta. Informacji w sprawie zakupu preferencyjnego udzielamy telefonicznie pod numerem 61 424 57 66./2023.

węgiel

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła