baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o wynikach konkursów ofert: promowanie turystyki i zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Gniezno, dnia 04.03.2022

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Gniezno informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu konkursowego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci”, wyłoniono następującego Oferenta:

Stowarzyszenie Instytut Sportu i Nauki

Przyznana kwota: 39 800 zł

 

Wójt Gminy Gniezno informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu konkursowego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania: „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno – sołectwo Dębówiec ”, wyłoniono następującego Oferenta:

Stowarzyszenie Na Recz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni

Przyznana kwota: 19 500 zł

OPP

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła