baner1

baner2

baner3

baner4

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gniezno

Gmina Gniezno, dbając o poprawę warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gniezno, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu wykonane zostaną: 

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37. Prosimy mieszkańców
o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych
i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Jednocześnie, z uwagi na panującą pandemię COVID-19, prosimy o przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

azbest

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła