baner

Komunikat dotyczący wyborów ławników

Komunikat

 

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24 czerwca 2019 r. (Nr A-0131-9/19) zmienia się liczbę ławników wybieranych na kadencję 2020 - 2023 w Gminie Gniezno.

Zmiana wynika z korekty zapotrzebowania Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  z 3 na 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła