baner1

baner2

baner3

baner4

Komunikat Wójta Gminy Gniezno

Działając  zgodnie  z  art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2204  ze  zm.)  Wójt  Gminy  Gniezno  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Gniezno  na  okres  21  dni  wywieszono  wykaz  nieruchomości przeznaczonych  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  na  podstawie  art.  37,  ust.  2, pkt. 6  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2204  ze  zm.)

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła