baner1

baner2

baner3

baner4

Konsultacje koncepcji docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze gminy

 OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Gniezno ogłasza konsultacje koncepcji docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze gminy Gniezno zgodnie z uchwałą Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno.

Opracowana koncepcja stanowi załącznik do ogłoszenia (do pobrania).

Uwagi do koncepcji można nadsyłać od 30 listopada   2022 r. r. do 6 grudnia 2022 r. , pocztą elektroniczną na adres sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl, w  formie papierowej na adres: Urząd Gminy Gniezno, 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 9-11 (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem "KONSULTACJE KONCEPCJA TRANSPORTU", lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno.

Dzień 30 listopada 2022 r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 6 grudnia 2022 r., jako dzień ich zakończenia.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów stanowiących  i wykonawczych Gminy Gniezno.

 

bus

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła