baner

Konsultacje społeczne dotyczące zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno - Osiedla Łabiszynek

Informujemy, że Zarządzeniem nr 15/2022 Wójta Gminy Gniezno ogłoszone zostały konsultacje społeczne dotyczące zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek. Formularz ankiety konsultacyjnej dostępny jest poniżej. Ankietę konsultacyjną należy przesłać:
1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
lub
2) złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11 do dnia 12 marca 2022 r.

Wyniki konsultacji zostaną upublicznione na stronie internetowej Gminy Gniezno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Osiedla Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek

Formularz ankiety konsultacyjnej

Projekt uchwały

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła