baner1

baner2

baner3

baner4

Opieka przedszkolna na terenie Gminy Gniezno

Na podstawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organy prowadzące mogą otworzyć: inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych od środy 6 maja br.
Ponieważ wszystkie placówki muszą stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, a to wymaga odpowiedniego przygotowania, Gmina Gniezno planuje otworzyć prowadzone przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych od 11 maja br.
W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w gminnych placówkach oświatowych, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli opracowane zostały procedury postępowania i nowa organizacja pracy placówek. W ramach przygotowań do ponownego uruchomienia placówek zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników oraz ustalono warunki organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym naboru do grup o zmniejszonej o połowę liczebności).
Gmina Gniezno podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej, w bezpiecznych warunkach, wspomóc powracających do pracy i obowiązków zawodowych  mieszkańców, zapewniając opiekę pozostającym w domu ich dzieciom.
Zwracamy uwagę, że z opieki w przedszkolu mogą skorzystać dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a przede wszystkim są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ponieważ bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę jest priorytetem, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno będą otwarte tylko w warunkach spełniana wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opracowane na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 11 maja 2020 r. na terenie placówek przedszkolnych Gminy Gniezno, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła