baner1

baner2

baner3

baner4

Pomoc Ukrainie - prosimy o przekazanie informacji o uchodźcach wojennych na terenie gminy

Urząd Gminy Gniezno zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy otworzyli serca i domy dla uchodźców wojennych z Ukrainy o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy pomocukrainie@urzadgminy.gniezno.pl. Proszę podać ilość przyjętych przez Państwa osób od dnia 24 lutego 2022 do teraz oraz wiek dzieci, jeśli takie zostały przyjęte. Prosimy także podać telefon kontaktowy do osoby, która przyjęła uchodźców. Dane te są niezbędne w tworzeniu bazy osób, które będą wymagały długofalowej pomocy i wsparcia. Prosimy nie podawać w mailu danych osobowych (imion, nazwisk, numerów dokumentów itp.).

Ukraina

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła