baner1

baner2

baner3

baner4

Taryfy za wodę i ścieki

INFORMACJA TARYFOWA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Łabiszynku
 
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdzająca Taryfę Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniezno.
 
Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - z dnia 7 czerwca 2018 r. nowe taryfy Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Łabiszynku na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gniezno.
 
Informacje na stronie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
 
 

 
INFORMACJA TARYFOWA PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.136.2.2018.KS z dnia 10 maja 2018 r.
Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:

a.    I   okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
b.    II  okres od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
c.    III okres od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

TARYFA 2018/2021 - obowiązuję od dnia 11 czerwca 2018 r.
Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r.
Dokument zawierający informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gnieźnie
(informacje na stronach PWiK w Gnieźnie)
 
 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła